با سلام.

در سوال های زیر ابتدا درجه ی آزادی هر سیستم را به دست آورده و در مورد تعبیر عدد به دست آمده بحث کنید.

همانطور که در کلاس گفته شد،سعی کنید خودتان به سوال ها پاسخ دهید.


سعی شود پاسخ تمرین ها منظّم و در برگه ای A4 نوشته شود.


برقرار باشید.

منبع اصلی مطلب : مطالب مربوط به کلاس های درس سیروس لاسمی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تمرین 1 دینامیک ماشین - مبحث درجه ی آزادی